Prezentacja danych w Excelu – wykresy

Czym są wykresy w Excelu

Czym arkusz kalkulacyjny byłby bez wykresów? Najprawdopodobniej utrudnione byłoby interpretowanie posiadanych danych wpatrując się w nieskończoną ilość liczb w kolumnach lub wierszach. Wykres w bardzo przystępny i atrakcyjny sposób ułatwia to zadanie. Ładna graficzna prezentacja posiadanych danych w szybki i prosty sposób doprowadzi do wyciągnięcia trafnych wniosków. Wykresy w zależności od tego co chcesz pokazać są bardzo różne. Nie ma niestety metody, czy zależności, która wskazuje na zastosowanie konkretnego rodzaju wykresu. Arkusz po wybraniu ze wstążki wstawiania wykresu podpowiada jaki wykres dobrać do posiadanych danych. Dlatego też można wybrać zaproponowany przez program i przerobić dla własnych potrzeb lub samemu dobrać formę prezentacji.

rys. 1 Wykres liniowy

Żeby przystąpić do tworzenia wykresu trzeba posiadać bazę stanowiącą źródło danych do prezentacji graficznej. Zazwyczaj takie dane przechowywane są w arkuszu, lecz nie jest to konieczne do przygotowania prezentacji graficznej. Wykres może powstać z wielu źródeł znajdujących się w różnych arkuszach lub skoroszytach. Tworzony wykres jest obiektem Excela, który ilustruje jedną lub większą liczbę serii danych w formie graficznej. Prezentowane serie danych zależą od wybranego typu wykresu. Przykładowo dla wykresu liniowego (rys. 1) są trzy serie danych, dla których dane liczbowe są przechowywane w trzech osobnych wierszach lub kolumnach. Każdy zaznaczony punkt reprezentowany jest przez znacznik zależący od wielkości komórki źródłowej. Znaczniki określają poszczególną serię danych (różowy – kwadrat, niebieskie – kółko, czerwony – trójkąt).

Warto pamiętać, że wykresy są elementem dynamicznym, co charakteryzuje się tym, że zmieniając dane źródłowe również zmieni się wykres. Za każdym razem, po utworzeniu wykresu, można zmienić jego typ, formatowanie, dodać lub usunąć niektóre elementy (tytuł, legendę), dodać nowe serie danych lub zmienić bieżące, w celu uwzględnienia innego obszaru.

Wykresy osadzone

Wykres osadzony znajduje się „na wierzchu” arkusza na jego warstwie rysunkowej. Analogicznie jak inne obiekty graficzne wykres można przenieść, zmienić jego rozmiar, parametry i inne jego parametry. Charakterystyczną cechą wykresów osadzonych jest to, że znajdują się one w tym samym arkuszu co dane, z których powstaje. Żeby dokonać zmian w tego rodzaju wykresie należy go uaktywnić, tj. kliknąć myszą na jego obszarze. Po zrobieniu tego uaktywni się na wstążce karta kontekstowa Narzędzia wykresów, w której znajduje się dużo niezbędnych narzędzi do pracy z wykresami. Kolejne ważne opcje znajdują się w okienku zadań Formatowanie.

Domyślnie tworzone wykresy są wykresami osadzonymi, z wyjątkiem kiedy zaznaczymy dane do wykresu i naciśniemy klawisz F11. Wtedy wykres zostanie stworzony na osobnym arkuszu wykresu.

Arkusze wykresów

Utworzony wykres w osobnym arkuszu można zobaczyć po kliknięciu karty tego arkusza. Taki arkusz zawiera tylko i wyłącznie wykres bez danych źródłowych. Nie wyklucza to, że w skoroszycie mogą być umieszczone arkusze zarówno standardowe jak i arkusze wykresów.

rys. 2 okienko dialogowe Przenieś wykres

W każdym momencie można przenieść wykres z arkusza wykresu do arkusza z danymi i odwrotnie. Żeby to zrobić należy kliknąć wykres i wybrać polecenie Narzędzia wykresów >> Projektowanie >> Lokalizacja >> Przenieś wykres. Pojawi się wówczas okienko dialogowe Przenoszenie wykresu. Po wybraniu jednej z opcji wykres zostaje automatycznie przeniesiony do wskazanego miejsca.

W kolejnym wpisie z serii wykresów przedstawię elementy wykresu ich rodzaje a potem zaawansowane techniki tworzenia wykresów.