MS Excel – tabele przestawne

Korzyści stosowania tabel

Narzędziem bardzo przydatnym w Excelu, a z reguły traktowanym trochę po macoszemu, są tabele przestawne. Przede wszystkim nie są one przez użytkowników arkusza doceniane, a za pomocą tabel przestawnych można np. bardzo szybko i łatwo stworzyć raport, uporządkować dane.

Na czym polega moc tego narzędzia? Najważniejszą cechą tabeli przestawnej jest jej interaktywność. Dzięki niej informacje znajdujące się w bazie danych można przestawiać w dowolny sposób, wstawiać dodatkowe formuły do nowych obliczeń, jak również grupować niepowiązane ze sobą elementy raportu. Co więcej najwspanialszą zaletą jest to, że wystarczy tylko kilka kliknięć do szybkiej zmiany tabeli przestawnej w ładnie prezentujący się raport.

Początek pracy z tabelą przestawną

wstawianie tabeli przestawnej.
jak zacząć tworzyć tabelę?

Jak w ogóle zacząć tworzyć tabele przestawne? Mając bazę danych, w której znajdują się same dane liczbowe czy liczbowe i tekstowe zaczynamy od ustawienia kursora gdzieś w posiadanej bazie. Ze wstążki wybieramy polecenie wstawianie >> tabela przestawna.

Wybór przykładowej tabeli przestawnej
wybór wzoru tabeli przestawnej

Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko dialogowe, w którym należy wskazać źródło danych. Źródłem mogą być dane z arkusza lub pliku zewnętrznego. Jeśli dane znajdują się w arkuszu wystarczy zaznaczyć dowolną komórkę z aktywnego arkusza i wybrać wstawianie tabeli przestawnej. W tym przypadku w oknie dialogowym pojawiła się propozycja wzoru gotowego zestawienia. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że mając gotowy wzór można jedynie dostosować go do swoich potrzeb. Jeżeli propozycje excela w żaden sposób Ci nie podchodzą to można wybrać pustą tabelę przestawną. Ja w tym przykładzie wybiorę pustą tabelę. W tym przykładzie Excel automatycznie wybiera miejsce docelowe naszego nowego zestawienia w nowym arkuszu.

Przykład niewypełnionej tabeli przestawnej

W czystej tabeli przestawnej po lewej stronie pojawia się aktywne pole zestawienia, natomiast po prawej „panel nawigacji”. Można w tym przypadku wybrać checkbox przy danym polu „wybierz pola, które chcesz dodać do raportu” lub możesz przeciągnąć wybrane pole do jednego z wybranych obszarów: filtry, kolumny, wiersze lub wartości.

Niebawem, w kolejnym wpisie omówię szczegółowo bogactwo możliwości tworzenia raportów na bazie tabel przestawnych w excelu.