Prezentacja danych w Excelu – wykresy cz. 2

Typy wykresów w Excelu

rys. 1 Typy wykresów

Przy tworzeniu wykresów w arkuszu kalkulacyjnym do wyboru mamy sporą ilość możliwości. Excel oferuje do wykorzystania w standardowym zestawie aż 11 typów wykresów (rys. 1), do których zalicza się wykres: kolumnowy, liniowy, kołowy, słupkowy, warstwowy, punktowy (X Y), giełdowy, powierzchniowy, pierścieniowy, bąbelkowy oraz radarowy. Istnieje również możliwość tworzenia wykresów złożonych. Jeżeli chcesz przedstawić np. dwie serie danych o znacznie różnych rozpiętościach. Oprócz wspomnianych typów istnieje możliwość stworzenia własnego szablonu wykresu. Do czego to potrzebne? Oczywiście przydaje się to osobom często korzystającym z tej funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego. Po wybraniu jednego z typów wykresu i dostosowaniu do swojej wizji można zapisać taki wykres jako szablon. Dzięki temu przy kolejnym użyciu nie będzie trzeba mozolnie dostosowywać i zmieniać standardowego wykresu do swojej wizji prezentacji danych. Niestety nie ma w tym miejscu „złotej reguły”, która mówiłaby o tym, że do takiego typu danych należałoby zastosować taki typ wykresu. W głównej mierze użytkownik sam powinien na zasadzie eksperymentowania stworzyć najlepiej pasującą formę graficzną. Generalnie istotną rzeczą jest to, żeby w czytelny i prosty sposób pokazać np. jakiś trend, cel, czy wychwycić tendencję. Dzięki możliwości obracania wykresu, jego zmniejszania, powiększania, czy też zmiany koloru tła, wypełnienia lub możliwości modyfikowania linii siatki można uzyskać czytelną i jasno prezentującą formę graficzną lub zamazaną i mało przejrzystą.

Elementy wykresu

rys. 2 przykład wykresu złożonego osadzonego

W celu opisania elementów wykresu posłużę się przykładowym wykresem (rys. 2). Jest to wykres złożony osadzony stworzony w oparciu o dwie serie danych: wizyty i transakcje. Przy czym liczba wizyt przedstawiona jest na wykresie słupkowym, natomiast do wizualizacji liczby transakcji zastosowany został wykres liniowy ze znacznikami kwadratów. Każdemu słupkowi i znacznikowi na linii odpowiada punkt danych (wartość komórki) znajdujący się w komórkach z zakresu A1:C7. Ten wykres posiada:

  • obszar wykresu, czyli całe tło diagramu, w którym znajduje się obszar kreślenie (miejsce gdzie znajduje się wykres, w tym przypadku kolumnowy i liniowy), obszar osi oraz obszar tytułu osi,
  • oś poziomą tzw. oś kategorii przedstawiającą kategorię każdego punktu (w tym przypadku to miesiące od stycznia do czerwca),
  • dwie osie pionowe nazwane osiami wartości, które zostały w różny sposób wyskalowane. Oś po lewej stronie (Wizyty) jest skalą dla wykresu słupkowego, a oś po prawej stronie do wykresu liniowego ze znacznikami (Transakcje). Dla osi z lewej strony, czyli dla pokazania liczby wizyt przyjęta została skala od 0 do 1200 z punktami ustalonymi co 200, natomiast skala dla osi z prawej strony została przyjęta od 0 do 180 z wartościami co 20. Ten sposób prezentacji danych został wybrany dla przejrzystości wykresu i jest stosowany w przypadku gdy serie danych bardzo różnią się wielkością jednostek,
  • poziome linie pomocnicze, tzw. linie siatki odpowiadające głównym wartością osi lewej. Linie pomocnicze w znacznej mierze ułatwiają oszacowanie wielkości prezentowanych na wykresie.

Tworzenie wykresu krok po kroku

Tworzenie wykresu jest bardzo łatwe, lecz wymaga zastosowania poniższych działań:

  1. Upewnij się, czy posiadane dane dadzą możliwość stworzenia potrzebnego wykresu,
  2. Zaznacz dane, które chcesz żeby znalazły się na diagramie (wykresie). Wracając do podanego wyżej przykładu (rys. 2) nasze dane znajdują się w obszarze A1 : C7 i jak widać można na ich podstawie stworzyć wybrany wykres. Żeby na wykresie znalazły się oś pozioma kategorii należy zaznaczyć obszar A2 : C7. Przy tak zaznaczonym obszarze arkusz sam umieści na osi kategorii (poziomej) miesiące,
  3. Otwórz na wstążce polecenie wstawianie, na której pojawią się typy wykresów. Można wybrać jedną z proponowanych form graficznych lub po kliknięciu myszką na jednym z typów wykresów pojawi się rozwijane menu, na końcu którego znajduje się opcja Wszystkie typy wykresów. Po kliknięciu tej opcji na ekranie pojawi się okienko dialogowe (rys. 1) zawierające wszystkie typy wykresów możliwych do wyboru. Wybranie (kliknięcie) jednej z opcji powoduje pojawienie się wykresu w aktywnym arkuszu. Istnieje możliwość zastosowania również skrótu klawiszowego. Po zaznaczeniu danych wystarczy wcisnąć klawisze ALT + F1 – powstanie wtedy wykres osadzony lub po zaznaczeniu danych wcisnąć klawisz F11, co doprowadzi do utworzenia wykresu w nowym arkuszu wykresu. Jednak w tym przypadku powstanie domyślny typ wykresu jakim jest wykres kolumnowy. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zmienić ten typ wykresu,
  4. Po utworzeniu wykresu za pomocą dostępnych narzędzi i poleceń możesz go zmodyfikować i nadać żądany kształt i formę graficzną

Dostosowanie wykresu do wizji

rys. 3 opisanie osi

Mając stworzony wykres można go bardzo łatwo modyfikować. Wracając do przykładu podanego w pierwszej części wpisu dla zaznaczonego obszaru (A2 : C7) i wybraniu wykresu słupkowego obie serie danych (wizyty i transakcje) zostaną zaprezentowane na słupkach. Jak teraz zmienić transakcje na wykres liniowy? Odpowiedź brzmi: „Bardzo prosto”. Otóż każdą serię danych można zaznaczyć i tak po zaznaczeniu serii transakcje i kliknięciu prawego klawisza myszy pojawia się menu pomocnicze. Z tego menu wybieramy polecenie Zmień typ wykresu seryjnego… i wybieramy z okienka dialogowego (rys. 1) rodzaj wykresu, który najbardziej nam odpowiada. Po wyborze wykresu liniowego ze znacznikami pojawi się na wykresie linia pokazująca transakcje. Jest tylko jedna kwestia linia będzie dostosowana do skali na osi lewej. Co więc trzeba zrobić? Trzeba kliknąć na obszar wykresu i ze wstążki wybrać zakładkę Układ >> Tytuły osi należy wybrać jedną z czterech opcji zgodnie z rys. 3.

Jak widać tworzenie i formatowanie wykresów w Excelu jest bardzo proste i intuicyjne. Za każdym razem możesz wypróbować daną opcję i nie ma żadnego problemu z powróceniem do poprzedniej wersji.

W kolejnym wpisie z kategorii wykresów omówię modyfikowanie wykresów ich drukowanie, kopiowanie, czy usuwanie, a następnie przedstawię zaawansowane techniki tworzenia wykresów.